Filosofikum
7 years ago

#5: Naturalisering (1:2) Hjernen i subjektposition

Filosofikum begiver sig i dette afsnit ind i den del af filosofien, hvor empiri, hvide kitler og særligt neurovidenskab er so hot right now, og spørger til, hvad naturvidenskaben kan tilbyde filosofien, og hvad filosofien kan tilbyde naturvidenskaben. For i hvor høj grad bør filosofien leve op til naturvidenskabens kvantificeringskrav og tage stilling til empiriske resultater? Og kan moderne hjerneforskning besvare klassiske filosofiske spørgsmål om subjekt, sandhed og væren?

I selskab med to filosoffer og en hjerneforsker tager vi i dette afsnit nogle af disse spørgsmål op og undersøger filosofiens rolle i en tid, hvor en naturaliseret videnskabsforståelse vinder frem, og hvor neurovidenskaben lader til at have opnået en særlig, ofte uimodsagt autoritet inden for moderne forskning.

Medvirkende: Jan Faye, lektor i filosofi ved Københavns Universitet, Jesper Mogensen, hjerneforsker og professor ved Københavns Universitet, Institut for psykologi. Linda Fønss, cand. mag. i filosofi og underviser på Krogerup højskole.