Filosofikum
7 years ago

#6: Naturalisering (2:2) Ud i verden

I dette afsnit af Filosofikum undersøger vi muligheden for at naturalisere fænomenologien og fænomenologisere naturvidenskaben. Skal vi tro sidste måneds gæster kan hjerneforskningen trods dens imponerende og vigtige resultater egentlig ikke fortælle os særligt meget om, hvordan vi som mennesker oplever verden.

Den filosofiske retning fænomenologi kan derfor med sine indgående analyser af subjektiviteten og verden sådan som den opleves fra et førstepersonsperspektiv, synes en oplagt samtalepartner. Og det er lige netop i dette krydsfelt, at det tværfaglige forskningscenter Center for Subjektivitetsforskning arbejder.

I selskab med leder og medgrundlægger af Center for Subjektivitetsforskning professor Dan Zahavi og post. doc. fra samme sted Kristian Moltke Martiny kigger vi nærmere på, hvad det er fænomenologien kan tilbyde naturvidenskaben, og hvad naturvidenskaben omvendt kan tilbyde fænomenologien.