Filosofikum
6 years ago

#11: Arven fra oplysningen (1:3) Frihed er ikke frihed, hvis det ikke er den samme frihed for alle

Frihed, lighed, broderskab. Oplysningstænkernes ord gav ikke blot genlyd i de borgerlige revolutioner, men giver det stadig på tværs af det politiske spektrum i dag. Filosofikum vil i en ny programrække se nærmere på begreberne, som stort set alle i dag kan blive enige om at stå inde for — bare ikke om hvad de faktisk betyder.

I dette afsnit zoomer vi ind på den første del af treklangen, og taler med Frederik Stjernfelt, om hvad det var for en frihed, de revolutionære kæmpede for dengang — og hvad det er for en frihed, der værnes om i dag.